Jan Frederik Niermeyer

(1907 - 1965)


(Rotterdam 15 mrt. 1907 - Amsterdam 12 dec. 1965), historicus, hoogleraar. Studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde op: Delft en Delfland, hun oorsprong en vroegere geschiedenis(1944). Werd lector in Groningen en hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de UvA. Schreef voorts:Het Midden-Nederlandse rivierengebied in de Frankische tijd op grond van de Ewaquae se ad Amoremhabet(1953) en De oudste dijken en verkaveling in het kustgebied van Vlaanderen tot aan de Elbe (1958).
Meer info via:

Illustratiebron: Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-200 (KNAW)