Gerke Pieters Mulder

(1905 - 1980)


(Appelscha 14 dec. 1905 - Naarden 11 aug. 1980), leraar. Was, na zijn studie Engels aan de RUG, sinds 1935 leraar Engels in Schiedam, later in Bussum. Schreef sinds 1968 diverse publicaties over de geschiedenis van Ooststellingwerf en van Appelscha in het bijzonder, zoals De voorgeschiedenis van de verveningen in Appelsche door de gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten (1981).