Leonard Monhemius

(1897 - 1980)


(Amsterdam 31 okt. 1897 - Den Haag 26 apr. 1980), werktuigbouwkundig ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, enkele jaren werkzaam als assistent van zijn leermeester J.C.Dijxhoorn. Werkte vervolgens bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en daarna als hoofd van de afdeling Werktuigkunde bij de Dienst der ZZW te Den Haag, in 1962 opgevolgd door J.J.Weeda. Ontwierp de gemalen Leemans en Lely in de Wieringermeer, de gemalen Buma, Smeenge en Vissering in de Noordoostpolder, de gemalen Colijn, Lovink en Wortman in Oostelijk Flevoland en het gemaal De Blocq van Kuffeler in Zuidelijk Flevoland. Schreef diverse artikelen over polderbemaling w.o. De gemalen van den Wieringermeerpolder (1930), Het schepradgemaal van Rijnland te Spaarndam (1937) en Vijf eeuwen polderbemaling; enkele grepen uit de geschiedenis van de strijd om droge voeten (1967).