Evert Lambert Molt

(1908 - 1998)


(Voorburg 8 feb. 1908 - Oisterwijk 27 juli 1998), scheikundige, hydro-ecoloog. Studeerde scheikunde aan de RU in Leiden waar hij in 1934 promoveerde. Was werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waar hij, samen met P. de Gruyter, Rijnlands boezem (3 dln.; 1957) samenstelde. Schreef verder: Natuurwetenschappelijke aspecten van de zuivering van Rijnwater (1963). Was later in dienst van de Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in de provincie Noord-Brabant.