Jacob Diederik Moerman

(1885 - 1965)


(Ughelen 4 juli 1885 - Apeldoorn 24 mei 1965), onderwijzer, archeoloog. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool te Deventer, werkzaam als onderwijzer te Wageningen. Was een zeer verdienstelijk beoefenaar van de archeologie en kenner van de geschiedenis van de Veluwe; postuum werd zijn naam gegeven aan een museum te Apeldoorn. Hij schreef o.m. Beken, sprengen en watermolens op de Veluwe (1934) en Veluwsche beken en daling van het grondwaterpeil (1934).