Hubrecht Pieter Moelker

(1921 - 2001)


(roepnaam: Huib; Brouwershaven 19 okt. 1921 - Ruinen 24 dec. 2001), ambtenaar, regionaal historicus. Was, na een studie staats- en administratief recht, sinds 1941 als gemeenteambtenaar werkzaam in Zeeland en Zuid-Holland, later in Jisp, Landsmeer, Ilpendam en laatstelijk als gemeenteontvanger in Muiden. Verrichtte diepgaand onderzoek naar regionale waterstaatsgeschiedenis; erelid Historische Kring Muiden. Schreef o.m. De stormvloed in Waterland, januari 1916(1975),Het dorp aan de rivier de Ghypse [Ghyspe] (1976), De zuidkust van de Zuiderzee geteisterd door de stormvloed januari 1916 (1986), De geschiedenis van Waterland (1987) en De Diemerdijk; de gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw(1997).