Jan Minnema Buma

(1828 - 1900)


(Leeuwarden 8 mei 1828 - Den Haag 8 feb. 1900), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde op Bijdrage tot de geschiedenis van het dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de Contributie der Vijf Deelen (1853). Was van 1862 tot 1864 burgemeester van Franeker en griffier van het Hof te Leeuwarden


Illustratiebron: uit genealogie (via My Heritage)