Henricus Theodorus Jacobus Miedema

(1922 - 2008)


(Heusden 8 juni 1922 - Arnhem 8 nov. 2008), taalkundige, hoogleraar. Studeerde in 1952 af aan de UvA en promoveerde daar in 1961 op de Friese filologie in de periode 1880-1940. Was van 1962-1966 hoofd van de afdeling Naamkunde van het Nedersaksisch Instituut in Groningen en van 1966-1984 hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de RU in Utrecht. Schreef van 1952-2001 vele artikelen over de herkomst en betekenis van plaats- en waternamen in onder meer It Beaken, Driemaandelijkse Bladen, De Nieuwe Taalgids en Naamkunde, zoals De Friese plaats- en waternaam (de) Lemmer of Liamer (1982).