Antonius Alexius Josephus Meijlink

(1797 - 1863)


(Amsterdam 4 okt. 1797 - Den Haag 11 dec. 1863), jurist. Studeerde in diverde takken van de wetenschap te Münster, Gent en Parijs en promoveerde te Leiden in de rechten. Was advocaat in Den Haag, lid van PS en TK. Schreef o.m. Geschiedenis van het Hoogheemraadschap en der lagere waterschapsbesturen in Delfland (1847-1850).
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: van Parlement.com, uit familiecollectie