Jakob Loosjes

(1874 - 1935)


(Amsterdam 17 jan. 1874 - Bussum 17 okt. 1935), jurist, predikant, hoogleraar, historicus. Studeerde letteren en rechten in Amsterdam en promoveerde in 1901 op De algemeene waterschapsreglementen onderling vergeleken. Werkte twee jaar als adjunct-commies bij het Departement van Waterstaat en schreef in die tijd: Waterstaatswetgeving vóór 1813 (1903). Studeerde van 1904 tot 1909 theologie en stond daarna als doopsgezind predikant te Hollum, Tiel en Naarden-Bussum. Was van 1925 tot 1935 hoogleraar in de geschiedenis van de lutherse kerk te Amsterdam. Schreef vele korte biografieën