Seger Lakenman

(1685 - 1760)


(ca. 1685- 1760) waterschapsambtenaar. Was secretaris van het hoogheemraadschap Drechterland. Schreef: Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel, om de Westvriesche zeedijken, door 't afknagen van 't paalwerk zeer gevaarlijk geworden in 1733, te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake(1733) en Dringende nootzake om aan alle de zeedijken, gelegen aan de Zuiderzee en 't IJe te maken nieuwe buitenwerken tot bescherminge van Holland en Westvriesland (1735).
Meer info via: