Arie Christiaan Kros

(1786 - 1860)


(zoon van S.Kros; 2 juni 1786 - Zwolle 31 mei 1860), ingenieur. Begon zijn loopbaan als opzichter bij de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk. Werd landmeter bij de waterstaat en daarna ingenieur. Zijn omgang met de medemens was zodanig dat hij vele standplaatsen kreeg toegewezen: Den Haag, Gorinchem, Arnhem, Assen, Groningen en Leeuwarden. Schreef o.m. Vergrooting der zeehaven te Harlingen (1851) en De eilanden Ameland en Schiermonnikoog met het Reitdiep (1853).
Meer info via: