Johannes Krap

(1858 - 1933)


(Werkendam 14 april 1858 - Den Haag 25 april 1933), ingenieur. Studeerde in 1882 af als civiel ingenieur aan de PS in Delft. Was tot 1901 in dienst van RWS in Den Haag, belast met de vervaardiging van de Waterstaatskaart van Nederland. Was van 1897-1905 lid van de TK als waterstaatsdeskundige, van 1901-1911 lid van PS en van 1911 tot aan zijn dood lid van de Algemene Rekenkamer. Schreef: Ontwerp eener binnenhaven nabij Scheveningen (1894) en Waterstaatskaart (1897).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commans - UIt boek "Onze afgevaardigden"