Anton Carl Frederik Koch

(1923 - 1990)


(Den Haag 17 juli 1923 - Venetië 25 sep. 1990), archivaris, bibliothecaris. Studeerde in 1947 af aan de RU in Utrecht als wetenschappelijk archiefambtenaar en was sinds 1949 gemeentearchivaris en bibliothecaris van de Stads- of Atheneumbibliotheek in Deventer. Promoveerde in 1951 in Gent. Schreef sinds 1946 over middeleeuws Vlaanderen en Opmerkingen over middeleeuws Walcheren (1958), later ook over Deventer en omgeving. Daarnaast schreef hij enige biografieën en archiefinventarissen waaronder het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (1970).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: fotograaf Veerle van der Werf - Koch