Maria Elisabeth Kluit

(1903 - 1977)


(roepnaam: Lili; Utrecht 14 feb. 1903 - Deventer 3 feb. 1977), archivaris, historica. Na de middelbare school bekwaamde zij zich door zelfstudie en was enige tijd lerares te Bloemendaal en Kampen. Daarna was ze werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, studeerde geschiedenis aan de UvA en promoveerde in Utrecht. In haar werk springt het biografisch element naar voren, zoals in Nederland in den goeden ouden tijd (1942), het reisverslag van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp in 1823