Doeke Kloppenburg

(1878 - 1963)


(Burum 20 maart 1878 - Groningen 12 dec. 1963), landbouwer, waterstaatshistoricus. Was werkzaam als boer te Oldehove, later te Grijpskerk. Maakte als lid van PS van Groningen uitvoerige studie van de waterstaatstoestand en schreef daarover: De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier (1945), De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen (1950), Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der provincie Groningen (1952) en De waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland (1954).