Johannes Keuning

(1881 - 1957)


(Usquert 4 aug. 1881 - Schiedam 7 juli 1957), historisch-geograaf, leraar. Was onderwijzer te Makkum, Exmorra, Cornwerd en Hollum, leraar aan de ambachtsschool te Groningen en vele jaren leraar aardrijkskunde in Schiedam. Publiceerde over de geschiedenis van de cartografie, atlassen en kaartenmakers en over regionale historische geografie w.o. De toestand van den Maasmond in de 16de en het begin der 17de eeuw (1918). Zie ook: F.C.Wieder.