Hendrik Jacob Keuning

(1904 - 1981)


Jacob (Veendam 8 juni 1904 - Haren 14 feb. 1981), historisch-geograaf, hoogleraar, publicist. Studeerde sociale geografie in Utrecht en promoveerde in Amsterdam op De Groninger veenkoloniën (1933). Was leraar, later hoogleraar in de sociale geografie te Groningen. Publiceerde op het gebied van de fysische, historische, sociale en economische geografie. Zijn meest bekende werken zijn De historisch-geografische landschappen van Nederland(1946) en Het Nederlandse volk in zijn woongebied (1947).
Meer info via: