Frans Ketner

(1905 - 1987)


Frans (Rotterdam 2 dec. 1905 - Utrecht 20 feb. 1987), archivaris. Studeerde geschiedenis aan de RU van Utrecht en promoveerde daar in 1932. Werkte bij het RA in Utrecht, sinds 1959 als hoofdchartermeester en was tot 1971 docent aan de RU. Schreef in de periode van 1952-1974 vele artikelen over de geschiedenis van stad en bisdom Utrecht, met name archivalische, biografische en etymologische bijdragen. We noemen: Amsterdam en de binnenvaart door Holland in de 15e eeuw (1943-1944) en het boek Handel en scheepvaart van Amsterdam in de 15e eeuw (1946). Zeer verdienstelijk was hij met de voltooiing van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (5 dln.; 1920-1958).