Herman Joseph Nicolaas Hubert Kessener

(1882 - 1959)


(Roermond 1 mrt. 1882 -Den Haag 5 aug. 1959), ingenieur. Studeerde in 1908 af als scheikundig ingenieur aan de TH in Delft. Deed van 1908-1912 onderzoek naar mogelijkheden van zuivering van het afvalwater uit de strokarton- en aardappelmeelfabrieken te Sappemeer en Foxhol. Dit leidde in 1920 tot de oprichting van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA) te Voorburg waarvan hij de eerste directeur werd. De door hem uitgevonden Kessener-borstel in het belucht-slibproces kreeg grote bekendheid. Naast publicaties in buitenlandse tijdschriften schreef hij: De zuivering van het afvalwater ten plattelande (1941).