Paulus Johannes Kapteijn

(1855 - 1910)


(Zevenhoven 23 sep. 1855 - Almelo 17 juli 1910), ingenieur. Studeerde in 1877 af als civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft en werkte bij Publieke Werken in Amsterdam, laatstelijk als onderdirecteur. Was daarna ingenieur en voorzitter van het in 1884 opgerichte waterschap De Regge in Almelo. Van zijn publicaties noemen we: Algemeene regelen voor de verbetering van de Regge en van de vertakkingen welke bij hooge standen water uit de Schipbeek aanvoeren (1893) en De Reggeverbetering (1897).