Willem Jaarsma

(1879 - 1957)


(Gorredijk 25 jan. 1879 - Assen 10 mrt. 1957), archivaris. Begon als jong ambtenaar bij de Provinciale en Bumabibliotheek te Leeuwarden en werkte daarna vele jaren bij de provinciale griffie, belast met de afdeling archief en bibliotheek. Schreef De Friesche zeeweringen van 1825 tot 1925; honderd jaren uit de geschiedenis van de zeedefensie in de provincie Friesland(1933)