Johan Huizinga

(1872 - 1945)


(Groningen 7 dec. 1872 - De Steeg 1 feb. 1945: begraven in Oegstgeest), historicus. Studeerde Nederlands en Oosterse taal en letteren in Groningen en linguïstiek te Leipzig. Hij promoveerde in 1897 in Groningen. Was leraar te Haarlem, docent oudheid- en letterkunde te Amsterdam en hoogleraar geschiedenis te Groningen en geografie te Leiden. Hij geldt als de grootste Nederlandse historicus van de vorige eeuw wiens belangrijkste werken in verschillende talen zijn gepubliceerd, zoals: Herfsttij der middeleeuwen (1919, heruitgegeven 1984),
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - KNAW levensberichten