Adrien Huet

(1836 - 1899)


(Amsterdam 15 apr. 1836 - Delft 5 juni 1899), ingenieur, hoogleraar. Begon zijn loopbaan als arbeider in een machinefabriek, volgde praktijkonderwijs en behaalde na twee jaar studie aan de KA te Delft het diploma civiel ingenieur. Deed veel praktijkervaring op in Engeland en ontwierp plannen voor verschillende belangrijke waterbouwkundige projecten in Nederland. Leraar, later hoogleraar aan de PS te Delft. Van zijn talrijke publikaties noemen we Ontwerp eener vrije verbinding van Neêrlands hoofdstad met de Noordzee (1863) en Landaanwinning in de Zuiderzee (1890).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - ca 1864 -collectie Beeld en Geluid