Willem Herman Hubrecht

(1839 - 1888)


(Leiden 16 juni 1839 - Haarlem 10 apr. 1888), ingenieur. Werkte, na in 1861 te zijn afgestudeerd aan de KA te Delft, in verschillende functies bij de waterstaat. Was vanaf 1867 belast met rijks- en provinciale waterstaatstaken in Utrecht en sinds 1887 tevens in Noord-Holland. Schreef o.m. De afsnijding van de bogt van den Neder-Rijn boven Wijk bij Duurstede door den uiterwaard De Roodvoet in 1868-1874 (1875) en Verslag der Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van het Zwolsche Diep (1879).
Meer info via: