Jacobus Houwink

(1846 - 1924)


(Meppel 26 okt. 1846 - Meppel 16 sep. 1924), civiel ingenieur, koopman. Na enige jaren als technicus in Duitsland te hebben gewerkt, vestigde hij zich in 1880 te Meppel als adviserend ingenieur en handelaar in landbouwmachines. Adviseerde op het gebied van waterhuishouding en infrastructuur en schreef: Ontwerp eener bemaling voor het Eerste Dijksdistrict van Overijssel, het Meppeler Diep en den Hasselter Polder (1909).