Johannes Jacobus Hopmans

(1898 - 1976)


(Naarden 13 feb. 1898 - Den Haag 23 mrt. 1976), ingenieur. Studeerde in 1920 af als scheikundig ingenieur aan de TH in Delft en trad datzelfde jaar in dienst van het toen opgerichte Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater in Den Haag. Was tot 1928 gedetacheerd in Groningen voor onderzoek van het veenkoloniaal afvalwater. Van 1957 tot 1964 was hij HID van het RIZA, sinds 1958 in Voorburg. Van zijn publicaties in de periode van 1944-1971 noemen we: Bestrijding van de vervuiling van de beken in Twenthe (1951), Gezondheidszorg voor de Nederlandse oppervlaktewateren (1955) en Stand van de maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging van de Rijn (1961).