Jan Christiaan Hoornenborg

(1913 - 1991)


(Winterswijk 4 april 1913 - Haren 22 april 1991), ingenieur. Studeerde in 1936 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en werkte sinds 1937 in verschillende functies bij RWS. Was van 1961 tot 1978 HID van RWS in de directies Drenthe en Groningen. Publiceerde in De Ingenieur, Spectator van Waterstaatswerken en Waterschapsbelangen en werkte mee aan het Groninger molenboek (1981)