Jan Louws Hoogland

(1896 - 1980)


(Franeker 29 apr. 1896 - Leeuwarden 4 okt. 1980), landbouwer. Had van 1920 tot 1958 een boerenbedrijf in Het Bildt. Was daarnaast van 1945 tot 1966 lid van GS van Friesland voor de waterstaat, van 1946 tot 1961 lid van de EK, van 1949 tot 1958 ondervoorzitter van de Zuiderzeeraad en van 1958 tot 1969 voorzitter van de Kon. Ver. De Friesche Elf Steden. Schreef: De zorg voor Frieslands boezemwater (1964). Zijn naam werd gegeven aan het in 1966 in gebruik genomen gemaal bij Stavoren