Bartel Hoogenboom

(1842 - 1924)


(Renesse 29 sep. 1842 - Leiden 21 sep. 1924), ingenieur. Doorliep, na zijn studie aan de KA te Delft, alle rangen bij de waterstaat t/m die van IG van de RWS. Werkte aan de aanleg en verbetering van vaarwegen zoals de Zuid- Willemsvaart, de haven van Hoorn en de toegang tot Enkhuizen. Schreef o.m. De uitgevoerde werken tot verbetering van het Krabbersgat bij Enkhuizen (1883)