Gerrit Jan Honig

(1864 - 1955)


(Zaandijk 24 nov. 1864 - Zaandijk 22 aug. 1955), volkskundige. Studeerde twee jaar aardrijkskunde aan de UvA en was van 1894 tot 1932 firmant van een boekhoudkantoor in Koog aan de Zaan. Was sinds 1922 conservator van de Zaanlandse Oudheidkamer. Schreef toneelstukken en publiceerde over heraldiek, genealogie en regionale historische geografie zoals De overstroming in de Zaanlanden in 1825 (1916), De watersnood van 1916 (1917) en De kaart van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland (1921).