Adriaan Hollestelle

(1832 - 1922)


(Colijnsplaat 7 mei 1832 - Tholen 29 mrt. 1922), onderwijzer, opzichter, regionaal historicus. Werkte vanaf zijn dertiende als dijkwerker, sinds 1855 als onderwijzer te Goes en Scherpenisse. Werd in 1859 aangesteld als werkbaas bij de calamiteuze polders en was van 1864 tot 1898 opzichter bij RWS te Ellewoutsdijk, Sint Maartensdijk en Tholen. Maakte uitvoerige studie van de regionale historische geografie en waterstaatsontwikkeling en schreef daarover: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen of polders van het eiland Tholen(1879), Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de 16e eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland (1880), Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken (1897; herdrukt in 1975) en De Honte en het eiland Borssele, alsmede ene verhandeling over de heerlijkheden, ambachten of leenen in Zeeland (1907).