Frederic Adolph Hoefer

(1850 - 1938)


(Sittard 14 apr. 1850 - Zeist 7 okt. 1938), artillerie-officier, regionaal historicus. Kwam als jong officier ongelukkig van zijn paard te vallen. Wijdde zich sindsdien aan de regionale geschiedenis en werd in 1894 directeur van het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle. Was daarnaast archivaris te Hattem en had een actieve rol in de monumentenzorg. Verhuisde naar Arnhem, kocht kasteel Doorwerth en bracht er het door hem opgerichte Koninklijk Leger- en Wapenmuseum in onder. Was mede-oprichter van het Nederlands Openlucht Museum. Werd op tachtigjarige leeftijd bevorderd tot generaal-majoor titulair wegens genoemde verdiensten. Publiceerde veel over historische, militaire en technische onderwerpen zoals Eenvoudige verklaring van waterstaatkundige benamingen, vooral met het oog op militaire inundatiën(1879).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - rond 1930