Hette HZn Hettema

(1868 - 1962)


(Harlingen 15 dec. 1868 - Amersfoort 28 aug. 1962), historicus, publicist. Studeerde geschiedenis en geografie te Amsterdam en Leiden, maar was verder ambteloos. Bekend als maker van de Grote Historische Schoolatlas (1896) en schrijver van diverse historisch-geografische artikelen en boeken w.o. De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd (1938).