Alexander Lodewijk Heerma van Voss

(1894 - 1948)


(Leur 16 mei 1894 - Leeuwarden 24 juni 1948), archivaris, regionaal historicus. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde aldaar in 1921. Was sinds 1923 werkzaam bij het RA te Leeuwarden, sinds 1938 als Rijksarchivaris van Friesland. Sinds 1935 provinciaal inspecteur van de archieven van gemeenten, waterschappen en veenpolders in Friesland. Inventariseerde vele archieven en schreef diverse artikelen over archief- en grafstenenonderzoek, genealogie, heraldiek en lokale geschiedenis, w.o. De inpoldering van de Wargaster meer en Paulus Jans Kley (1937).