Jacob Petrus Havelaar

(1840 - 1918)


(Rotterdam 23 feb. 1840 - Den Haag 17 april 1918), ingenieur, minister. Was werkzaam bij verschillende waterstaatswerken: beheer van de Lekdijk-Bovendams, bouw van de Maasbrug bij Roermond, leider van grondboringen in het zuidelijk deel van de Zuiderzee en verbetering van de afwatering rond Coevorden. Schreef o.m. Memorie over den Lekdijk-Bovendams (1878). Als minister van waterstaat bevorderde hij de afvoerverbetering van de kleine rivieren in het oosten van ons land. Was lid van de EK en TK en directeur van Posterijen en Telegrafie
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - parlementair documentatiecentrum