Herrius Halbertsma

(1920 - 1998)


(roepnaam: Herre; Sneek 9 juli 1920 - Amersfoort 3 dec. 1998), archeoloog. Studeerde geschiedenis in Groningen en werkte als assistent van A.E.van Giffen bij het terpenonderzoek. Oprichter en conservator van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek en sinds 1949 als archeoloog verbonden aan de ROB te Amersfoort, gespecialiseerd in kerkopgravingen. Streed met succes voor het behoud van Amersfoorts oude binnenstad. Schreef o.m. Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee(1955), Terpen tussen Vlie en Eems; een geografisch-historische benadering (tekst en atlas, 1963), in de wandeling 'de terpenatlas' genoemd, Onbedijkte kwelders als woonoorden in het verleden der Friese kuststreken (1964) en het autobiografische Van Sneek naar Amersfoort (1992). Promoveerde in 1982 te Groningen op Frieslands Oudheid dat in 2000 postuum in een handelseditie verscheen.
Meer info via: