Heinrich Gottfried Haasloop Werner

(1792 - 1864)


(Kleef 16 april 1792 - Elburg 29 sep. 1864), historicus. Vestigde zich na zijn militaire loopbaan op het landgoed De Hare onder Doornspijk. Was veelzijdig werkzaam: tekende het cultureel erfgoed van de Noord-Veluwe en droeg veel bij aan de geschiedschrijving van Elburg en omstreken. Werkte mee aan het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van Van der Aa en aan de Geologische kaart van Nederland. Van zijn artikelen noemen we Bijssel in de stormvloeden van de jaren 1367 en 1717 (1850).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.