Tobias Gutberleth

(1675 - 1703)


(Leeuwarden 1675 - Franeker 1703), jurist, bibliothecaris. Was bibliothecaris van de Hogeschool te Franeker, schrijver en uitgever. Schreef o.m. Nauwkeurige beschrijving der gedenkwaardigste watervloeden (1718). Gaf ook enige werken uit van S.A.Gabbema, zie daar.