Sjoerd Groenman

(1913 - 2000)


(Roosendaal 28 nov. 1913 - Bilthoven 14 februari 2000), sociograaf, hoogleraar. Werkte, na in 1937 te zijn afgestudeerd in de sociografie aan de UvA, als redacteur bij de Winschoter Courant en als sociograaf te Emmen, Groningen, Zwolle en Noordoostpolder. Promoveerde in 1947 te Utrecht op een sociografie van Staphorst. Sinds 1948 hoogleraar sociologie te Utrecht, daarnaast ook te Amsterdam en Leiden. Ontving in 1977 een eredoctoraat van de University of Florida. Schreef o.m. De geschiedschrijving van de Zuiderzeewerken uit de lucht (1948), Kolonisatie op nieuw land (1953), Delta, poort van Europa (1962), Het uitgiftebeleid voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders (1965) enLand uit zee; de indijking, de drooglegging, de nieuwe samenleving (1965).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons- 1967 -Ben Merk, Anefo, Nationaal Archief