Gerrit Mattheus Greup

(1896 - 1968)


(Schoonhoven 26 jan. 1896 - Amsterdam 8 juni 1968), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1923 aan de RU van Utrecht. Werkte sinds 1924 bij de KvK te Amsterdam en sinds 1942 als algemeen secretaris van de KvK voor Noord-Holland. Schreef diverse artikelen over handelsrecht en de boeken Driekwart eeuw Noordzeekanaal (1951) en De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis (1952).