Klaas Graftdijk

(1916 - 1997)


(Koog-Zaandijk 10 mei 1916 - Beverwijk 10 juni 1997), journalist, schrijver. Bezocht in Alkmaar de HBS en kweekschool, werkte daarna tot 1973 voor Het Vrije Volk, eerst als journalist in Rotterdam, na de oorlog als verslaggever te Amsterdam. Was daarna tot 1979 hoofd van de afdeling public relations van het NVV. Schreef o.m. Het land van de zeearend(1948), over de toen pas drooggevallen Noordoostpolder. Voorts enkele boeken over ontwikkelingen in de Nederlandse waterbouw w.o. Paspoort voor de Delta (1959), Holland ridesthesea(1960), Delta; stromenland in beweging (1967) en het jubileumwerk van baggerbedrijf Adriaan Volker:Ik drink de aarde (1968).