Maria Karoline Elisabeth Gottschalk

(1912 - 1989)


(Mönchen-Gladbach 28 okt. 1912 - Amsterdam 14 sept. 1989), lerares, historisch-geografe. Na een loopbaan als onderwijzeres en lerares, studeerde ze sociale geografie te Utrecht en promoveerde op Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen (2 dln., 1955-1958). Was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Utrecht en van 1964 tot 1977 lector in de historische geografie aan de UvA. Haar meest bekende werk is Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (3 dln., 1971-1977). Zie ook: W.S.Unger.
Meer info via:

Illustratiebron: Vrouwenlexicon KNAW