Izaäk Hendrik Gosses

(1873 - 1940)


(Dokkum 9 jan. 1873 - Groningen 23 jan. 1940), historicus, hoogleraar. Studeerde letteren en wijsbegeerte in Leiden, Marburg en Wenen en promoveerde in 1902 cum laude op Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen. Was van 1899 tot 1902 leraar in de taal- en letterkunde en geschiedenis te Venlo en Den Haag en van 1902 tot 1915 te Amsterdam. Was sinds 1908 privaatdocent in de paleografie en diplomatie aan de UvA en volgde in 1915 J.Huizinga op als hoogleraar geschiedenis te Groningen. Heeft veel bijgedragen aan de kennis van de middeleeuwse geschiedenis van ons land, met name van de vroegere Friese gewesten. Van zijn werken noemen we verder:De vorming van het graafschap Holland (1915).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - ca 1916, Nationaal Archief