Cornelis Jacobus Gonnet

(1842 - 1926)


(Haarlem 4 juli 1842 - Haarlem 7 feb. 1926), archivaris. Sinds 1857 in dienst van de gemeente Haarlem, eerst als klerk, later als archivaris. Van 1886 tot 1921 rijksarchivaris in Noord-Holland. Publiceerde diverse archiefinventarissen en historisch-geografische literatuur over Haarlem en wijde omgeving zoals: De kaart van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (1920).