Tom Goemans

(1942 - 2002)


(Rotterdam 8 jan. 1942 - Amersfoort 21 aug. 2002), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1964 te zijn afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TH in Delft, aldaar werkzaam als wetenschappelijk medewerker en promoveerde er in 1972. Werkte enige jaren bij RWS als hoofd van de afdeling Bedrijfsbeheer van de Deltadienst. Als buitengewoon hoogleraar beleidsanalyse was hij verbonden aan de TU in Delft en van 1981-1988 was hij directeur van SIBAS (Samenwerkende Instellingen t.b.v. Beleidsanalytische Studies) te Delft. Van zijn publicaties over de periode van 1969-1995 noemen we : Analyse Oosterschelde alternatieven (de zogenoemde Witte Nota; met anderen; 1976) en The Delta project; The Netherlands experiencewith a megaproject for flood protection (met Tj. Visser; 1987).