Doenardus Jacobus Glimmerveen

(1806 - 1875)


(Zierikzee 10 mei 1806 - Nieuwer-Amstel 16 feb. 1875), landmeter bij het kadaster. Tekende circa 1845 een kaart van het rivierengebied met de dijkdoorbraken sinds de 15e eeuw. Kreeg bekendheid door Geschiedkundig verslag van de meest bekende, buitengewoon hooge watervloeden, doorbraken en overstroomingen welke Noord- en Zuid Nederland van de vroegste tijden tot heden hebben geteisterd (1856).