Anthony Glerum

(1932 - 2011)


(roepnaam: Toon; Enschede 12 aug. 1932 - Wassenaar 1 sep. 2011), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1956 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij de directie Sluizen en Stuwen van RWS in Utrecht, waar hij in 1977 H.C. Wentink opvolgde als hoofd van de afdeling tunnelbouw. Was van 1980-1993 hoogleraar constructieve waterbouwkunde aan de TU in Delft, als opvolger van P.A. van de Velde. Hij gold als een expert in tunnelbouw, met name van tunnels geboord volgens de schildmethode. Publiceerde in de periode 1962-2000 onder meer: De spuisluis in het Haringvliet (1962), Wereldhaven van morgen: de bouw van de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland (met J. van Dixhoorn;1967) en Kennis, kunde, kunstwerken (inaugurele rede; 1981).


Illustratiebron: prof Glerum als voorzitter tijdens de Betondag 1990 (BVnieuws, 2011)