Carel Coenraad Geertsema

(1843 - 1928)


(Groningen 9 juni 1843 - Wiesbaden 19 okt. 1928), jurist, waterstaatshistoricus. Vestigde zich, na zijn studie rechten in Groningen, als advocaat, later als bankier aldaar. Nam deel aan de landaanwinning in de Dollard (de Johannes Kerkhovenpolder) en trad op als waterstaatsdeskundige. Zijn meest bekende werken zijn De zijlvestenijen in de Groninger Ommelanden (1879) en De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen (1898; 2e. dr.: 1910). Geertsema was enige jaren lid van PS, CdK, lid van de EK en president-curator van de Universiteit van Groningen. Deze laatste verleende hem een eredoctoraat in de staatswetenschappen. De Carel Coenraadpolder is naar hem vernoemd.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons