Frederik Jan Bernardus Gerhard Geers

(1896 - 1987)


(Borculo 7 juni 1896 - Den Haag 16 jan. 1987), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij de Dienst der ZWW. Volgde in 1956 J.F.R.van de Wall op als HID, in 1961 opgevolgd door F.L.van der Bom. Schreef een hoofdstuk in De Technische Vraagbaak deel W: Rijswerk (1951). Verder o.m. De Noord-Oost-Polder der Zuiderzeewerken (1943), Het herstel van den Wieringermeerdijk (1945), De dijken van Oostelijk Flevoland (1954) en De Zuiderzeewerken in hun ontwikkeling (1961).